Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

so-so
Kurwa,  a ja, głupia, chcę tylko tej nieskrępowanej miłości
Reposted frommentality mentality

September 14 2017

so-so
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianewbeginning newbeginning
so-so
so-so
5937 4601 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaawaken awaken
so-so
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken
so-so
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viaoutoflove outoflove
so-so
so-so
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viaoutoflove outoflove
so-so
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
so-so
2511 a751 500
Reposted fromoutoflove outoflove
so-so
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove
so-so
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viaoutoflove outoflove
so-so
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
so-so
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viaoutoflove outoflove
so-so
może się wszystko jakoś ułoży
— ponure prośby
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutoflove outoflove

September 12 2017

so-so
0997 53a9 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
5086 87a5 500

September 06 2017

so-so


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaczoo czoo
5651 b576 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl