Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

so-so
Niezaplanowane szczęście ;)

July 14 2017

so-so
5238 a15c
Reposted fromrainy rainy viakhabarakh khabarakh
so-so
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaoutoflove outoflove
so-so
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianezavisan nezavisan
so-so
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako vianezavisan nezavisan
so-so
Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać.
Reposted frommefir mefir vianezavisan nezavisan
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vianezavisan nezavisan

June 28 2017

so-so
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove

June 27 2017

so-so
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viadelavide delavide
so-so
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viairmelin irmelin
so-so
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viabeautifuldreamer beautifuldreamer
so-so
8008 20c2
so-so
9781 cc4a 500
Reposted fromjogi jogi viabeautifuldreamer beautifuldreamer
so-so
A miałem dziś jechać do Krakowa...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
so-so
Reposted fromrooo rooo viayourhabit yourhabit
so-so
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaKahlua Kahlua
so-so
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
so-so
4984 040c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl