Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

so-so
W życiu tak już często bywa, że… najpiękniejsze prezenty od losu dostajemy opakowane w problem
— znalezione
Reposted bylottibluebellmiieciuu

October 14 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
so-so
4173 d306 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaoutoflove outoflove
6807 f4ac 500
so-so

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaoutoflove outoflove
so-so
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viaawaken awaken
6807 f4ac 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaawaken awaken
3595 89a3
Reposted fromtheolicious theolicious viaawaken awaken
so-so
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
so-so
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo viaTheEvexe TheEvexe
so-so
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
so-so
3542 11e7
Reposted fromoutcat outcat viaBilora Bilora
so-so
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
so-so
7482 24c1 500
„Pomroki”
so-so

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaprzemeksic przemeksic

October 06 2017

so-so
8620 0129 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoutoflove outoflove
so-so
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea

September 16 2017

so-so
Kurwa,  a ja, głupia, chcę tylko tej nieskrępowanej miłości
Reposted frommentality mentality

September 14 2017

so-so
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl