Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

4498 c79f

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viaeklerrka eklerrka
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaeklerrka eklerrka
so-so
0077 3102
so-so

Reposted fromjozefspace jozefspace vianewbeginning newbeginning
so-so
6864 64aa 500
so-so
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianewbeginning newbeginning
so-so
4051 7302 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianewbeginning newbeginning
so-so
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
so-so
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vianewbeginning newbeginning

April 27 2017

so-so
ciekawe czy znajdę jeszcze kiedyś miejsce na świecie w którym będę czuł się na dłuższą metę dobrze i spokojnie. Które będę mógł nazwać moim domem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
so-so
7260 4a9c 500
so-so
1216 0ed9
#orangeisthenewblack
so-so
8409 a545
so-so
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim vialajlalajlalajla lajlalajlalajla
9613 44c2 500
so-so

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger vianezavisan nezavisan
so-so
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi viaawaken awaken
so-so
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl